Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

29 θέσεις στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Φυλάκιο Ορεστιάδας)http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 5ης Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή.


Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Πρόσκληση: 1Σ/2013
Τ.Θ. 14 308
Τ.Κ. 115 10
ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: