Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψης στο Δήμο Λαμιέων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Έως την Τρίτη 2 Απριλίου, έχουν στη διάθεσή τους για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι για τις πέντε θέσεις εποχικού προσωπικού που προκήρυξε ο Δήμος Λαμιέων. Τις θέσεις θα καταλάβουν υποψήφιοι ισάριθμων ειδικοτήτων της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις εξής:
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία θέση,
  • ΠΕ Ψυχολόγου, μία θέση,
  • ΠΕ Παιδοψυχολόγου, μία θέση,
  • ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, μία θέση, και
  • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, μία θέση.
Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα μηνών. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 22313-51068. Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: