Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(2) θέσεις ΔΕΠ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ 
Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 384/3-4-2013 τ.Γ’ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων ΔΕΠ ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ. 210 7274098)
ΤΟΜΕΑΣ: Ανόργανης Χημείας, Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας
-Αριθ. Προκήρυξης 1213010852/20-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΑ146ΨΖ2Ν-ΛΝΣ)
-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία»

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ. 210 7274418)
ΤΟΜΕΑΣ: Γεωγραφίας και Κλιματολογίας
-Αριθ. Προκήρυξης 1213011035/21-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΑ146ΨΖ2Ν-1ΩΤ)
-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική της Ατμόσφαιρας με εφαρμογές στην Κλιματολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 11-6-2013.

 Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: