Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

30 Πρόσληψής στο Δήμο Βουλιαγμένης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είκοσι πέντε (25) εργατών καθαριότητας & πέντε (5) οδηγών, ανταποδοτικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

 
Την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, ήτοι: είκοσι πέντε (25) εργατών & πέντε (5) οδηγών απορριμματοφόρων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, και συγκεκριμένα:

-Οδηγοί απορριμματοφόρων Γ΄κατηγορίας 5, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Εργάτες Καθαριότητας 25, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης


 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 08/04/2013 έως 12/04/2013. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα, τηλ. 213202000) κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00.
Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 
Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: