Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προκήρυξη Ωρομ. Εκπ/κών για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ σχ. έτους 2013-14

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις
ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας, σε ωρομίσθιο
εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3
παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το Σχολικό Έτος 2013-2014,
καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν ή να
αποστείλουν από 21/06/2013 , ημέρα Παρασκυεή έως και 02/07/2013 ημέρα Τρίτη, από
8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται
από την 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκε με την 6097/391/30-05-2013
(ΦΕΚ 1346/Β΄/03-06-2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, για όποιες από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού, ενός και μόνο
Νομού, επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό έτος 2013-2014

Αρχίζει στις 21/06/2013 και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 02/07/2013 η υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για το σχολικό έτος 2013-2014.
Για να διαβάσετε τα σχετικά αρχεία πατήστε στους παρακάτω υποσυνδέσμους:Δεν υπάρχουν σχόλια: