Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Δύο υποτροφίες προσφέρει το «Ιδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αχιλλέως Αλλαμανή»

Δύο υποτροφίες προσφέρει το «Ιδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αχιλλέως Αλλαμανή» Δύο υποτροφίες προσφέρει το «Ιδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αχιλλέως Αλλαμανή» για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Το κόστος της κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 2.500 ευρώ, ενώ απευθύνεται σε «Αριστούχους» ή «Λίαν Καλώς» αποφοίτους των Τεχνικών Σχολών (ΤΕΕ-ΕΠΑΛ) του Νομού Καρδίτσας, οι οποίοι πέτυχαν την εισαγωγή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός των Στρατιωτικών & Σχολών Αστυνομίας) και μέχρι ολοκλήρωση αυτών. Ωστόσο, για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών θα πρέπει να έχει κανονική προαγωγή από έτος σε έτος με επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 50% των δηλωθέντων μαθημάτων του έτους παρακολούθησης.
Τα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, πέραν της αίτησης, θεωρημένο Αντίγραφο του Πτυχίου/Απολυτηρίου των Τ.Ε.Ε. - ΕΠΑ.Λ., θεωρημένη βαθμολογία της επίδοσης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, πιστοποιητικό εγγραφής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι. κ.λπ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό φορέα από το οποίο να προκύπτει ότι ανήκουν στις ειδικές οικογενειακές συνθήκες, θεωρημένες φωτοτυπίες ταυτότητας γονέα - κηδεμόνα και ενδιαφερομένου, φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της δήλωσης φόρου εισοδήματος του γονέα - κηδεμόνα και του ενδιαφερόμενου οικονομικού έτους 2012 και φωτοτυπία του εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ, της Δήλωσης Ε9.
Πληροφορίες - Προθεσμίες
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την 21η Οκτωβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: Χαρίτου 5, 43 100 Καρδίτσα, στο τηλέφωνο - fax 2441027711, αλλά και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.idryma.allamanis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: