Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

100 Άτομα από τη δράση «Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία Ευπαθών Ομάδων στο Ν. Πέλλας»

100 Άτομα από τη δράση «Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία Ευπαθών Ομάδων στο Ν. Πέλλας»Σε 100 ανέρχονται οι ωφελούμενοι από τη δράση «Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία Ευπαθών Ομάδων στο Ν. Πέλλας», η οποία υλοποιείται από την ΑΣ «Απασχόληση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων στον Ν. Πέλλας».
Πρόκειται για ολοκληρωμένη Πράξη που στοχεύει στην υποστήριξη 100 ωφελουμένων από την περιφερειακή ενότητα της Πέλλας, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης της απασχόλησης.
Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και άνεργοι Παλιννοστούντες Πόντιοι.
Στόχοι της δράσης
Στόχοι της δράσης είναι η σύσταση επτά Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) με δραστηριότητα την "κατ' οίκον υγεία και βοήθεια στο σπίτι" και τη "συντήρηση δημοσίων και άλλων κτιρίων", από 35 ωφελούμενους, η σύσταση 15 ατομικών επιχειρήσεων επαγγελμάτων και παροχής υπηρεσιών που τελούν υπό ζήτηση, η απασχόληση 30 ωφελουμένων, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε θέσεις διοίκησης επιχειρήσεων και τέλος, η απασχόληση 20 ωφελουμένων, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε θέσεις τυποποίησης φρούτων και λαχανικών.
Δικαιολογητικά
Οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν τη βεβαίωση ανεργίας, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ, ενώ οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών θα πρέπει, πέραν της αίτησης, να καταθέσουν: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου (σε περίπτωση χηρείας), και επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ανάθεσης επιμέλειας παιδιών (σε περιπτώσεις διάζευξης - εγκατάλειψης - εκτός γάμου).
Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για τις θέσεις της δράσης «Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία Ευπαθών Ομάδων στο Ν. Πέλλας» μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2012. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2381027367, 2381021002, 2381082306 και 2384350207.

http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: