Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

115 θέσεις στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης

Την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά εκατόν δέκα    πέντε  (115)  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της  Διεύθυνσης  Λιγνιτικού Κέντρου  Μεγαλόπολης, που
εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας.

10 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού- Ηλεκτροτεχνίτες

4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού- Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού- Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού

6 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων

42 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού- Μηχανοτεχνίτες

8 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού- Ηλεκτροοξυγονοκολλητές

2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού- Τορναδόροι

13 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού- Τεχνίτες Οχημάτων

1 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού- Τεχνίτες Φανοποιοί

18 ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές

2 ΔΕ Χειριστές Η/Υ

2 ΔΕ Τεχνικοί λοιπών Ειδικοτήτων- Χορηγητές Καυσίμων

1 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών έργων- Τεχνίτες Οικοδόμοι

1 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών έργων- Τεχνίτες Ξυλουργοί

2 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών έργων- Τεχνίτες Υδραυλικοί

1 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των τεχνικών έργων (κλαρκ)

Καταληκτική ημερομηνία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: