Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

80 εποχικοί υπάλληλοι στη Χαλκιδική

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Eως τις 23 Ιανουαρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις στον διαγωνισμό του Ελληνικού Οργανισμού Περιβάλλοντος, ο οποίος μεσολαβεί για την πρόσληψη 80 εποχικών υπαλλήλων στη Χαλκιδική με πεντάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Χαλκιδικής και θα επιλεγεί από 17 ειδικότητες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ακόλουθες πέντε:
-ΥΕ Εργατών, 25 θέσεις,
-ΔΕ Οδηγών, εννέα θέσεις,
-ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης, εννέα θέσεις,
-ΠΕ Φυτικής Παραγωγής, επτά θέσεις, και
-ΠΕ Γυμναστών, πέντε θέσεις.
Από τέσσερις θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ Δασολόγων και ΤΕ Ανθοκόμων, από τρεις στις ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού Προσωπικού, ΤΕ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και ΤΕ Φυτικής Παραγωγής, ενώ στην ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας κατανέμονται δύο θέσεις.
Επίσης, θα προσληφθούν ένας Δάσκαλος, ένας Κτηνίατρος και ένας Νηπιαγωγός κατηγορίας ΠΕ, ένας πτυχιούχος ΤΕΙ ή Λυκείου Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ένας πτυχιούχος ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής και ένας Φυσιοθεραπευτής, επίσης ΤΕ.
Οι προϋποθέσεις
Οι ωφελούμενοι της πράξης θα πρέπει να πληρούν, σωρευτικά, τις εξής προϋποθέσεις:
- Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, και
- να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δε διαθέτουν ή δε δικαιούνται δελτίο ανεργίας και είχαν ατομικό εισόδημα έως και 10.500 ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2010.
Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος (για ΠΕ Χαλκιδικής), Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36, Λάρισα.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2410 554443 και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.eop.org.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: