Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ανεργοι από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε Σπάρτη και Ανατολική Μάνη

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Τοπικό σχέδιο εργασιακής εμπειρίας και επιχειρηματικότητας υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΛΑΚΩΝΙΑ", με δικαιούχους τους κατοίκους των Δήμων Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνεργοι και να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:
- Ατομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια
- Μακροχρόνια άνεργοι (για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών) άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
- Ατομα με αναπηρίες
- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Στο πλαίσιο του σχεδίου υλοποιούνται δράσεις που εντάσσονται σε έξι διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: μελέτες, δικτύωση, ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συντονισμό και διαχείριση πράξης, κατάρτιση/επιμόρφωση και πληροφόρηση - συμβουλευτική υποστήριξη.
Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:
1. Επαγγελματική κατάρτιση
2. Επιμόρφωση
3. Συμβουλευτική υποστήριξη
4. Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων
5. Εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.
Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.
Οι υποψήφιοι εκτός από άνεργοι/-ες πρέπει να είναι μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, ή ομογενείς ή μετανάστες, με δικαίωμα παραμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, 18 έως 64 ετών, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης
Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 31 Ιανουαρίου στα γραφεία της: Διάσταση ΑΕ, Ευαγγελιστρίας 52-54, Σπάρτη. Πληροφορίες στο τηλ.: 27310-891823.

Δεν υπάρχουν σχόλια: