Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

90 προσλήψεις σε Γορτυνία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Σ την προώθηση της απασχόλησης ή της επιχειρηματικότητας 90 κατοίκων των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης στοχεύει το Τοπικό Σχέδιο Δράσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Θερμοκοιτίδα Απασχόλησης".

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, να είναι κάτοικοι των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης και να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών κ.ά.)
Στο πλαίσιο του έργου και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν:
 • Θα συσταθούν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Θα συσταθούν νέες επιχειρήσεις (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ)
 • Θα αποκτηθεί εργασιακή εμπειρία (3 μήνες)
 • Θα προσληφθούν ωφελούμενοι σε επιχειρήσεις της περιοχής.
Οι τομείς ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά και στην κοινωνία, των ωφελουμένων της προτεινόμενης πράξης είναι αναλυτικά οι εξής:
 • Διαχείριση προσωπικού (Προσωπικό οικιακής βοήθειας, βοήθειας στο σπίτι, καθαριότητας, φύλαξης ηλικιωμένων και παιδιών, μικροεξυπηρετήσεις κάθε είδους κ.λπ.)
 • Δραστηριότητες προστασίας περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης - Ανακύκλωση
 • Φύλαξη δημόσιων κτιρίων - πολιτιστικών μνημείων
 • Διαχείριση πρασίνου - Κηποτεχνία
 • Παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • Επισκευές και συντήρηση κατασκευών και εξοπλισμού σε όλα τα τεχνικά ζητήματα επισκευαστικών εργασιών
 • Στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και την παραγωγή βιοκαυσίμου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Ιανουαρίου μαζί με συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής, φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση, φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ, φωτογραφία και φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.thermokitida.gr, καθώς και στα παρακάτω γραφεία:
 • Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου "Αγαπήνωρ", τηλ.: 2710230233
 • Δήμος Γορτυνίας - Δημητσάνα, τηλ.: 2795360511
 • Δήμος Μεγαλόπολης, τηλ.: 2791360315
 • Δήμος Τρίπολης, τηλ.: 2713610434.
http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: