Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», λειτουργεί
ως συμπράττων φορέας με το «Χαμόγελο του Παιδιού». Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
προγράμματος, εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ είκοσι τρεις (23) θέσεις ωφελουμένων που θα
απασχοληθούν στο συγκεκριμένο φορέα.

Οι θέσεις της υπ᾿ αριθμ. ΚΟΧ 98.603/1/2012 Ανακοίνωσης περιλαμβάνουν τις
παρακάτω ειδικότητες:

2 ΤΕ Εργοθεραπευτών, 2 ΤΕ/ ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων- Παιδοκόμων, 3 ΠΕ/ ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών, 2 ΠΕ Παιδαγωγών ή ΠΕ Νηπιαγωγών, 1 ΠΕ Μαθηματικός, 4
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 1 ΠΕ Οικονομικού, 1 ΠΕ Κοινωνιολόγος, 1 ΤΕ/ ΔΕ
Δομικών Έργων & Έργων Κατασκευής, 1 ΠΕ/ ΤΕ Περιβάλλοντος, 1 ΠΕ/ ΤΕ Γεωπονίας,
1 ΤΕ/ ΔΕ Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών, 3 ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής.

 Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μια θέση εργασίας για πέντε (5) μήνες
μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η
αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
ορίζεται στα 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως,
ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους.

Η  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/  Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας  καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
και σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς του τόπου μας, για τη δημιουργία θέσεων
εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση, όπου και όπως είναι δυνατόν δίνεται στην αντιμετώπιση
της ανεργίας των νέων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου,
στηρίζει αυτού του είδους τα προγράμματα και πάντοτε δημιουργεί προϋποθέσεις
αναλόγων  δράσεων, που προσφέρουν απασχόληση η οποία, αν και δεν επιλύει εξ
ολοκλήρου το πρόβλημα της ανεργίας, εντούτοις, συμβάλλει μερικώς στην
αντιμετώπισή του.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 24/01/2013 και λήγει το 
Σάββατο 02/02/2013. Οι αιτήσεις υποβάλλονται:
- είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: Σπύρου Λούη 1,
Μαρούσι Τ.Κ. 15124, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο «Χαμόγελο του Παιδιού» (με
αναγραφή για Κοινωφελή Εργασία, Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας), υπόψη κας
Κοντίνη Τζουλιάνας,
- είτε αυτοπροσώπως στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (πρώην
Νομαρχία), Σαμάρα 13, β΄ όροφος, τηλ.: 26613 62192, μεταξύ 10:00 π.μ.- 14:00 μ.μ.
κατά τις εργάσιμες ημέρες, στον κο Τσομπανάκη Ιορδάνη και την κα Τσιακμάκη
Αγγελική.
Οι προσλήψεις του συνόλου των ωφελουμένων θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
«Χαμόγελου του Παιδιού»: www.hamogelo.gr ή στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
www.pin.gov.gr. Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης του Προγράμματος, κα Τζουλιάνα
Κοντίνη, τηλ.: 210 7609550- 552, email: national.projects@hamogelo.gr.http://www.pin.gov.gr/images/prokirixeis/230113-hamogelo-dt.pdf

http://www.pin.gov.gr/images/prokirixeis/210113-hamogelo-98603-2.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: