Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Επιδοτήσεις έως 100.000 ευρώ για παραθαλάσσιες επιχειρήσεις

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Από τη συγκεκριμένη δράση του νέου ΕΣΠΑ ευκαιρίες ενίσχυσης έχουν και όσοι θέλουν να εκμεταλλεύονται παιχνίδια θάλασσας, όπως θαλάσσια ποδήλατα, κανό και παρόμοια είδη αναψυχής. Τα ποσοστά επιδοτήσεων κυμαίνονται από 40% έως 60% και μπορούν να τις κερδίσουν όσοι έχουν ήδη τέτοιες επιχειρήσεις, αλλά και όσοι θέλουν να ασχοληθούν.
Προϋπόθεση για τους νέους επαγγελματίες είναι να έχουν βρει τον κατάλληλο χώρο, δηλαδή να τον νοικιάζουν δήμοι και να τον «κλείσουν» ή και αν υπάρχει οργανωμένη πλαζ δίνεται η ευκαιρία σε όσους θέλουν να νοικιάζουν θαλάσσια παιχνίδια αναψυχής να συνεργαστούν με τον ενοικιαστή ή ιδιοκτήτη της παραλίας. Μάλιστα οι καινούργιοι επαγγελματίες μπορούν να έχουν και κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
Τις συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών τις έχουν σε πρώτη προτεραιότητα οι περιφέρειες που είναι τουριστικές και παραθαλάσσιες. Αυτές είναι το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, η Αττική, τα νησιά του Ιονίου, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία ακόμη και η Ηπειρος. Η Κρήτη και η Πελοπόννησος έχουν αυτές τις δραστηριότητες σε δεύτερη ή τρίτη προτεραιότητα, ανάλογα.
Ο τουρισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη «βιομηχανία» της χώρας και με δεδομένες τις εκτιμήσεις για αύξηση των αφίξεων ξένων τουριστών τα επόμενα χρόνια, η δραστηριοποίηση σε αυτούς τους κλάδους αποτελεί μία κερδοφόρα ευκαιρία.

Οι κατηγορίες που μπορούν να συμμετάσχουν είναι:
1 Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
2 Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.
Οι υφιστάμενες Επιχειρήσεις θα πρέπει:
•Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ.
•Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας
• Να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
•Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
•Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύι άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από το Πρόγραμμα.
•Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
•Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
•Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
•Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
•Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Τι ισχύει για τις νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις
Για τις νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές της κατηγορίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης. Εφόσον αιτηθούν λειτουργικών δαπανών, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

Ποιες είναι οι δαπάνες που επιδοτεί το νέο πρόγραμμα
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι 60%:
Κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης χώρων, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης των εμπορευμάτων και ανάπτυξης εργασιών των επιχειρήσεων. Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ. Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης.
2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός: Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού είναι 100%.
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν την αποθήκευση, διάθεση των εμπορευμάτων και τη λειτουργία της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης).
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και αναβάθμισης υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ.
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης, και ηλεκτρονικής δικτύωσης κ.λπ.
3. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού: Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό επί του προϋπολογισμού είναι 10.000 ευρώ.
Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από τον χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce, τη σύνδεση σε e-marketplaces και την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS).
Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης.
Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολό τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού.
4. Λειτουργικές δαπάνες: Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό είναι 40%.
Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν:
Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Υδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης. Δαπάνες Ιδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης.
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.
5. Μεταφορικά μέσα: Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό είναι 10.000 ευρώ.
Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

Από 20.000 έως 100.000 € η επιχορήγηση
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου. Τα ανώτατα όρια είναι από 20.000 έως 100.000 ευρώ. Αν οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από 100.000 ευρώ, παρόλο που οι υπερβαίνουσες δεν επιχορηγούνται, σημειώνεται ότι αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης - ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβαίνοντος κόστους καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.
Ιδιωτική συμμετοχή: Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.
1. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,
2. την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Πληροφορίες:
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 2106985210 και στο γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 8011136300.
www.antagonistikotita.gr
www.espa.gr
www.efepae.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: