Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 Άτομα δίμηνης διάρκειας στο Δήμο Ιωννιτων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού πέντε (5)  ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Δ/νση Αβέρωφ 6 Ιωάννινα, 3ος όροφος, ΤΚ: 45221, τηλ: 2651001037, και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Γκουγιάννος Αθανάσιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία Πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη ανάρτηση της στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών (από την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013). 

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: