Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(2) Ατόµα στο Τµήµα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας που εδρεύει στην Πάτρα

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά  δύο  (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας που εδρεύει στην Πάτρα .

1   ΠΕ  Κτηνιάτρων

1    ΥΕ  Εργάτης/Εργάτρια

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, Πανεπιστηµίου  171, Τ.Κ. 26 110, Πάτρα,  υπ’ όψιν κου Λιναρίτη Ιωάννη  (τηλ. επικοινωνίας: 2610-427891). 

Anakoinwsh_SOX_1_2013_diefthinshs_agrotikhs_oikonomias_kai_kthniatrikhs_PE_Achaias.pdf
Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: