Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών (Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικρο συστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου «DESIREDROP– Σχεδιασμός και κατασκευή σταθερών υπερυδρόφοβων/φιλων επιφανειών και εφαρμογή αυτών στην υλοποίηση ‘έξυπνων’ μικρορευστονικών βαλβίδων» ΕΕ-1717 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, ως εξής:

Αντικείμενο Θέσεων:

1. Μία (1) θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή, διπλωματούχου πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών, για να εργαστεί στο θεματικό πεδίο “θεωρητικός σχεδιασμός επιφανειών στη μικρο και νανοκλίμακα για την επίτευξη ευσταθούς υπεραμφιφοβικότητας”, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι 3 έτη. Απαιτούμενη εμπειρία σε: A) μέθοδο των ισοϋψών, B) υπολογισμούς τριχοειδούς υδροδυναμικής, Γ) προτυποποίηση επιφανειών με τραχύτητα, και Δ) προσομοίωση και προτυποποίηση πολλαπλών κλιμάκων.


2. Μία (1) θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή, διπλωματούχου πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών, για να εργαστεί στο θεματικό πεδίο “πειραματική μελέτη ενεργοποίησης σταγόνων σε υπερυδρόφοβες επιφάνειες”, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι 3 έτη. Απαιτούμενη εμπειρία σε: Α) πειράματα διεπιφανειακής μηχανικής: ηλεκτροδιαβροχή, μέτρηση σχήματος υγρών διεπιφανειών, Β) αλληλεπίδραση υγρών και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, Γ) επεξεργασία εικόνας σε πραγματικό χρόνο, και Δ) σχεδιασμό και κατασκευή διατάξεων.

Εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα: Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Οι αιτήσεις, λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα και αντίγραφα τίτλων σπουδών πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-03-2013 στην Δρα Α. Τσερέπη (Ταχυδρομική διεύθυνση: Α. Τσερέπη, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, 15310, Αγία Παρασκευή), ή/και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (atserepi@imel.demokritos.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Α. Τσερέπη, τηλ. 210 6503264, atserepi@imel.demokritos.gr, ή στον καθ. Α. Μπουντουβή, τηλ. 210 7723241, boudouvi@chemeng.ntua.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια: