Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

80 Προσλήψεις στο Δήμο Ρόδου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Ανακοινώνει Ότι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων», συνολικού αριθμού ογδόντα (80) ατόμων
 
 
 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 13

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΤΑΞΗ Γ΄ 1

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 34

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 31

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και να την 
υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας, Πλατεία Ελευθερίας 1 καθώς και στα γραφεία των λοιπών
 Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Δήμων)
 από 26-03-2013, ημέρα Τρίτη έως και 29-03-2013


 Προκήρυξη
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 13
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΤΑΞΗ Γ΄ 1
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 34
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 31
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Πλατεία Ελευθερίας 1 καθώς και στα γραφεία των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Δήμων) από 26-03-2013, ημέρα Τρίτη έως και 29-03-2013

 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: