Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Τρεις συμβάσεις έργου στην ΑΣΠΑΙΤΕ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Τρεις συμβάσεις έργου με πτυχιούχους για την εκπόνηση ισάριθμων έργων θα συνάψει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στο πλαίσιο του Υποέργου «Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση για την ανάπτυξη εργαλείων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας - επαγγελματικού προσανατολισμού του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ, στους εξής τομείς:
  • Ηλεκτρονικό Εργαλείο Ανάπτυξης Ατομικών Δεξιοτήτων και Αυτοαξιολόγησης και
  • Τεύχος Μεθοδολογίας Διενέργειας Εικονικών Συνεντεύξεων.
Μεταξύ των προσόντων που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι ανήκουν οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης σχετικοί με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, η άριστη γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας, η άριστη γνώση Η/Υ και η εμπειρία.
Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 11 Μαρτίου.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2102896762.

http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: