Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προγράμματα Μαθητείας για 8.358 αποφοίτους τεχνικής εκπαίδευσης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/   Συγκεκριμένα καλούνται οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ, Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ και αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων - ΤΕΕ Β' Βαθμίδας και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., να εγγραφούν έως τις 8 Μαρτίου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, μέσω της ηλεκτρονικής πύληςhttp://www.mathiteia4u.gov.gr, επιλέγοντας από μία έως και τέσσερις θέσεις Μαθητείας από τις προσφερόμενες.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, εκτός των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, λόγω έλλειψης διαθέσιμης χρηματοδότησης.
Εως και 8.358 θέσεις μαθητείας

Στόχος του Προγράμματος Μαθητείας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους πρόσφατους αποφοίτους, ώστε να αποκτήσουν, μέσω μαθητείας, επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο της Μαθητείας θα χορηγείται στους αποφοίτους υποτροφία 300 ευρώ, και θα καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος.
Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο) με στόχο να χρηματοδοτηθούν έως 8.358 υποτροφίες αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης.
Η διάρκεια της Μαθητείας είναι έξι μήνες, για πέντε ημέρες εβδομαδιαίως και έξι ώρες ημερησίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: