Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

«Τρέχουν» οι προθεσμίες για τους 57 δικαστικούς επιμελητές

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Την Παρασκευή 31 Μαΐου διενεργείται ο διαγωνισμός για την πλήρωση 57 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών, ενώ οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται έως τις 11 του μήνα.

Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάψουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση.
2. Τίτλο σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου από τον νόμο και για ασκούμενους εγγεγραμμένους πριν από τις 8/5/2012, τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή ισότιμο τίτλο αναγνωρισμένο από τον νόμο).
3. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στον διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.
4. Απόδειξη καταβολής ποσού πενήντα ευρώ ως εξέταστρα.
Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 και τη με αριθ. 39782/1997 απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1973 έως και 1991. Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς: α) στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία, β) στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία, γ) στον Αστικό Κώδικα και το Εμπορικό Δίκαιο.

Κατανομή των θέσεων

Οι θέσεις κατανέμονται στα εξής Εφετεία:
  • Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών,Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας
- Πρωτοδικείο Αθηνών: 16
- Πρωτοδικείο Πειραιώς: 5
- Πρωτοδικείο Σάμου: 2
- Πρωτοδικείο Χίου: 1
- Πρωτοδικείο Λαμίας: 1
- Πρωτοδικείο Μυτιλήνης: 1
- Πρωτοδικείο Χαλκίδας: 1
  • Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης
- Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 2
- Πρωτοδικείο Βέροιας: 3
- Πρωτοδικείο Κιλκίς: 1
- Πρωτοδικείο Σερρών: 1

  • Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος
- Πρωτοδικείο Πατρών: 1
- Πρωτοδικείο Λευκάδας: 2
- Πρωτοδικείο Αιγίου: 1
- Πρωτοδικείο Ζακύνθου: 1
- Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας: 1
- Πρωτοδικείο Μεσολογγίου: 1
  • Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας
- Πρωτοδικείο Λάρισας: 2
- Πρωτοδικείο Γρεβενών: 1
- Πρωτοδικείο Καρδίτσας: 2
- Πρωτοδικείο Κοζάνης: 1
- Πρωτοδικείο Τρικάλων: 1
- Πρωτοδικείο Φλώρινας: 1
  • Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης
- Πρωτοδικείο Ηρακλείου: 2
- Πρωτοδικείο Χανίων: 1
  • Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης
- Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης: 2
- Πρωτοδικείο Ξάνθης: 2
- Πρωτοδικείο Δράμας: 1

 http://www.ethnos.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: