Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

110 Προσλήψεις εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στη Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/To ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 110 (εκατόν δέκα) εκτάκτων ημερομισθίων
ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Μονάδων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν
μέχρι 14.06.2013 και ώρα 16.00 στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού &
Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ 23ο Χιλ. Κοζάνης- Πτολ/δος, την ειδική έντυπη Αίτηση –
Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα
στην αίτηση στοιχεία τους.
Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από τη Γραμματεία του Τομέα
Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανωτέρω Διεύθυνση.

Πληροφορίες : Δ.ΜΠΑΛΤΖΗΣ
Τηλέφωνο : 2463052317


Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στη Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: