Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

3 Άτομα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου στο Νομό Αττικής

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο – 2- μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου , που εδρεύει στο Νομό Αττικής.

 3    ΔΕ   Οδηγών Απορριμματοφόρων     2 μήνες  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και τελειώνει την Τετάρτη 03/07/2013 Ιουλίου 2013 και ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30μ.μ.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Γραφείο Προσωπικού (3ος όροφος), Αγίου Δημητρίου 55
 Τ.Κ 173 43 ΆγιοςΔημήτριος Αττικής.

ΑρχείοΛήψη Αρχείου


Δεν υπάρχουν σχόλια: