Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

20 Άτομα στο Δήμο Μύκης Νομού Ξάνθης

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Πρόσληψης ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ( JCB ) ενός ( 1 )
ατόμου και (ΥΕ) ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ δεκαεννέα ( 19 ) ατόμων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Μύκης Νομού Ξάνθης, που εδρεύει στην
Σμίνθη Ξάνθης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , Σμίνθη Ξάνθης και ειδικότερα στην υπηρεσία Προσωπικού, αρμόδιος : κ. Βασίλειος Μωϋσίδης (τηλ. 25413 52336) ή Μαρία Κύρου (25413 52337) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος.ΑρχείοΛήψη Αρχείου


Δεν υπάρχουν σχόλια: