Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόθεση πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις Ι∆ΟΧ η διάρκεια των
οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες, συνολικού αριθµού πέντε
(5) ατόµων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Έργου Μ.Ε.Ο.Π.Υ.
(υποέργο «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»). Το προσωπικό θα απασχοληθεί στην περιοχή Μαύρα
Λιθάρια του Νοµού Σερρών το διάστηµα Ιουλίου – Σεπτεµβρίου 2013. Οι
υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί το τελευταίο 12/µηνο στο
Ε.Κ.Β.Α.Α. Το ηµεροµίσθιο ορίζεται στα 60€ για 8-ωρη απασχόληση.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΕΚΒΑΑ, Σπ. Λούη 1 Γ’
Είσοδος Ολ. Χωρίου Αχαρναί, και στέλνονται ηλεκτρονικά στο e-mail :
proslipsis@igme.gr αναγράφοντας τον κωδικό πρόσκλησης 201306212364

µέχρι την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013.


ΑρχείοΛήψη Αρχείου


Δεν υπάρχουν σχόλια: