Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων στην Περιφέρεια Νήσων

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των
Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. :

1. Για τη θέση με κωδικό 500 : ΔΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Οδός :Λατούς 5, Τ. Κ 72 100 – Άγιος Νικόλαος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/
Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου (αρμόδιος: κα Νικηφοράκη Αικατερίνη τηλ. 28410
22377).

2. Για τη θέση με κωδικό 501: ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οδός : Τσαλικάκι, Τ. Κ 71 414- Ηράκλειο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα
Πωλήσεων Ηρακλείου (αρμόδιος: κα Κουρλετάκη Ευαγγελία τηλ. 2810 314700).

3. Για τις θέσεις με κωδικό 502 και 503: ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Οδός : Κ.. Παπαδάκη 17, Τ.Κ 74 100 - Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία
ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου (αρμόδιος : κος Αστρινάκης Γεώργιος τηλ.
28310 27967).

4. Για τη θέση με κωδικό 504 : ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ
Οδός : Πλατεία Σύμης 10, Τ.Κ 85 100 - Ρόδος και ειδικότερα στην υπηρεσία
ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου (αρμόδιος : κα Λυμπερή Ευτυχία τηλ. 22410 24066)

5. Για τις θέσεις με κωδικό 505 και 506: ΔΕΗ ΚΩ
Οδός : Γεωργίου Αβέρωφ 1, Κως και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα
Πωλήσεων Κω (αρμόδιος : κα Τηλιακού Βακίνα τηλ. 22420 22710).

6. Για τις θέσεις με κωδικό 507, 508 και 509 : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ
Οδός : Χ. Ευαγγελίδου 2 & Εμ. Ρο’ί’δη, Τ.Κ 84 100 - Ερμούπολη και ειδικότερα στην
υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου (αρμόδιος : κα Γκύρη Αθανασία τηλ.
22810 85264 & 22810 79405).

7. Για τις θέσεις με κωδικό 510, 511 και 513 : ΔΕΗ ΧΙΟΥ
Οδός : Ε. Βενιζέλου 43, Τ.Κ 82 100 - Χίος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα
Πωλήσεων Χίου (αρμόδιος: κα Κωστάζου Δέσποινα τηλ 22710 44362).

8. Για τη θέση με κωδικό 512: ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ
Οδός : Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ 81 100 - Μυτιλήνη και ειδικότερα στην υπηρεσία
ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου (αρμόδιος : κος Κουτσέλης Παναγιώτης τηλ.
22510 21298).

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 5/2013


Αίτηση

Παράρτημα Ανακοίνωσης


Παράρτημα Η/Υ


Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.06.2013 έως 


και 05.07.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: