Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΔΕΗ:Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στον ΑΣΠ Καρπάθου

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ο ΑΣΠ Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου
προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) ενός
(1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν την παραπάνω θέση να
υποβάλλουν, μέχρι και τις 17/06/2013 - ώρα 13:00, στα γραφεία του ΑΣΠ Καρπάθου
(Περιοχή Βρόντη Καρπάθου) την ειδική έντυπη αίτηση η οποία διανέμεται από τη
γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα
δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
1. Εντοπιότητα
2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος
3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος,
έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη
της οικογένειας του υποψήφιου κτλ)
4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ ΑΕ εντός της τελευταίας τριετίας
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

Πληροφορίες: Καμπουράκη Σ.
Τηλ.: 22450-22588

Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στον ΑΣΠ Καρπάθου

Δεν υπάρχουν σχόλια: