Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΔΕΗ: Πρόσληψη ανειδίκευτου προσωπικού στον ΑΣΠ Κω

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ο ΑΣΠ ΚΩ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τεσσάρων (4) εκτάκτων ημερομίσθιων
ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια),
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να
υποβάλουν μέχρι 18/06/2013 και ώρα …12:00… στα γραφεία του ΑΣΠ ΚΩ
στο ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία
διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος.

Πληροφορίες : Κουδούνα Κ
Τηλέφωνο : 22420 59152/59260


Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στον ΑΣΠ Κω

Δεν υπάρχουν σχόλια: