Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΔΕΗ:Πρόσληψη ανειδίκευτου προσωπικού στον ΑΣΠ Χίου

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Χίου (ΑΣΠ ΧΙΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών
(3) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό-
νου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υπο-
βάλουν μέχρι 19/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Χίου στο Κοντάρι Χί-
ου, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία
της Μονάδος, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα
στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:

- Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
- Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
- Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος,
αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας
του υποψηφίου κ.λ.π.).
- Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.
- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
- Ανακεφαλαιωτική ενσήμων ΙΚΑ
- ΑΜΚΑ,ΑΦΜ

Πληροφορίες : Καμαράδος Μ.
Τηλέφωνο : 22710 - 44515

Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στον ΑΣΠ Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: