Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΔΕΗ: Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στον ΥΗΣ Λάδωνα

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ο ΥΗΣ Λάδωνα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός (1) έκτακτου ημερομίσθιου
ανειδίκευτου εργάτη/τριας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60
ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν την παραπάνω θέση να
υποβάλουν μέχρι 17-6-2013 στη Γραμματεία του ΥΗΣ Λάδωνα, την έντυπη
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Η συνημμένη ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από τη
Γραμματεία του ΥΗΣ Λάδωνα.

Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στον ΥΗΣ Λάδωνα


Δεν υπάρχουν σχόλια: