Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΔΕΗ: Πρόσληψη ανειδίκευτου προσωπικού στον ΤΣΠ Ικαρίας

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ο ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου
προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια),
συνολικά (2) δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να
υποβάλουν μέχρι 19/06/2013 και ώρα …12:00… στα γραφεία του ΤΣΠ Ικαρίας στον
Άγιο Κήρυκο , την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη
Γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα
δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης :

1. Εντοπιότητα
2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος,
έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη
της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.)
4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας.
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Πληροφορίες : Δ. Ρίππη
Τηλέφωνο: 22750 – 22315, 22563

Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στον ΤΣΠ Ικαρίας


Δεν υπάρχουν σχόλια: