Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Παρατείνεται μέχρι τέλος Σεπτέμβρη η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Παρατείνεται έως 30-9-2013 η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδόθηκαν από: 
Α. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους, 
Β. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους  και μέχρι 30-06-2011 και 
Γ. τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31-12-2008


Συγκεκριμένα, με την αριθ. 67/6-6-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), παρατάθηκε η ισχύς των πιστοποιητικών των φορέων ECDL Ελλάς A.E., VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES S.A.,  INFOTEST και ICT Hellas A.E., τα οποία εκδόθηκαν, υπό την παλαιά τους ονομασία, μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ (και παρατάθηκαν έως 30-6-2013), για τρεις (3) επιπλέον μήνες, δηλ. μέχρι και 30-9-2013.


Ειδικότερα, τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό την παλαιά τους ονομασία, είναι τα ακόλουθα:
ECDL από την εταιρεία ECDL – GREEK COMPUTER SOCIETY – EΠY,
Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία
Vellum Global Educational Services),
IC3 και MOS (Microsoft Office Specialist) από CERTIPORT (Microsoft) (εταιρεία
INFOTEST, πρώην TECHNOPLUS) και
BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ICT Hellas Α.Ε.). 
Επίσης, με την προαναφερθείσα Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., παρατάθηκε έως 30-9-2013 η ισχύς των πιστοποιητικών των φορέων ECDL Ελλάς A.E. (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/2619/3-2-06), VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES S.A. (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/4516/23-2-06), INFOTEST (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/4517/23-2-06), ICT Hellas A.E. (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/4518/23-2-06) και ήδη ICT Europe (Πράξη μετονομασίας αριθ. Γ/18897/18-7-07), KEY-CERT (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/8931/11-4-06), ACTA A.E. (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/12017/18-5-06), I-SKILLS A.E. (Πράξη αριθ. /22735/14-9-07), TELEFOS TRAINING EΠΕ (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/30921/18-12-07) και ήδη TELEFOS CERT ΕΠΕ (Πράξη μετονομασίας αριθ. Γ/12485/21-5-09) και DIPLOMA-Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/24869/30-9-09), τα οποία εκδόθηκαν μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 30-6-2011. 


Τέλος, με την ίδια ως άνω πράξη παρατάθηκε έως 30-9-2013 η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν μέχρι και 31-12-2008 από τον ΟΕΕΚ.


Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία Help Desk της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι διαθέσιμη μέσω της Πύλης Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Επιμόρφωσης Β' επιπέδου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr (Υποστηρικτικές δομές -> Help Desk). Σχετικές πληροφορίες στη διαδρομή:http://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/295-paratasi_isxyos_pistopoiitikon


Δεν υπάρχουν σχόλια: