Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη εκπαιδευτικό προσωπικό στη Σχολή Αστυφυλάκων στο Διδυμότειχο

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Πρόσληψη με επιλογή διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλούν αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά την 3η
εκπαιδευτική περίοδο, της εκπαιδευτικής σειράς 2011 – 2013 στα πλαίσια της σχετικής
θεωρητικής εκπαίδευσης και των πτυχιακών εξετάσεων.


Υποβολή και Έλεγχος Δικαιολογητικών
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται
μέχρι την 14:00’ ώρα της Παρασκευής 12-07-2013 προσωπικά από τους υποψηφίους ή
από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων
Διδυμοτείχου
Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση.
Μετά την 14:00’ ώρα της Παρασκευής 12-7-2013 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

 Επικοινωνία - Πληροφορίες
Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων
Διδυμοτείχου στα τηλέφωνα 2553026681-82-83-84 (POLICE ON LINE 5247400 έως
5247460) . Ταχ. Δνση. 1Ο χιλ. επαρχ. οδού Διδ/χου- Μεταξάδων 683 00 Διδυμότειχο.


ΑρχείοΛήψη Αρχείου
Δεν υπάρχουν σχόλια: