Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΕΧΟΥΝ ∆ΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΩΣ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΗΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ -
ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ - ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΖΗΤΗΘΕΙ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Γ. Πα̟ανδρέου 52
27200 ΑΜΑΛΙΑ∆Α
26220 22551
2622026002
ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ
4ο χλµ. Ν.Ε.Ο. Πύργου -
Πατρών,
27100 ΠΥΡΓΟΣ
26210 30462
26210 36183
26210 36184Δεν υπάρχουν σχόλια: