Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

2 Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Αγίου Νικολάου


 Την πρόσληψη, με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου 

χρόνου, συνολικά  δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 

παροδικών αναγκών της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΣΗΤΕΙΑΣ), που εδρεύει στον ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2
και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΑΤΟΥΣ 5,  Τ.Κ. 721 00 – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, υπόψιν 
κας ΑΔΑΜΑΚΗ  ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 28410- 22239). 

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012 


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από 29.12.2012 έως 7.1.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: