Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

80 δασοπυροσβέστες, ναυαγοσώστες και εργάτες στην Αττική

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη 80 υπαλλήλων με πεντάμηνες συμβάσεις ενέκρινε το ΑΣΕΠ για δύο περιφέρειες της Αττικής και, συγκεκριμένα, την Ανατολική Αττική και τον Δυτικό Τομέα Αθηνών, μέσω της ΜΚΟ «Ομιλος Νέοι Ορίζοντες Φιλίας».

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα μοριοδοτηθούν βάσει κοινωνικών κριτηρίων.
Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής
Σαράντα πέντε θέσεις αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, εκ των οποίων 30 στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και 15 στον Δήμο Βουλιαγμένης. Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν ανέρχονται σε 21, εκ των οποίων οι πολυπληθέστερες είναι οι εξής πέντε:
- ΔΕ Δασοπυροσβεστών - Δασοφυλάκων δέκα θέσεις,
- ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, πέντε θέσεις,
- ΔΕ Ναυαγοσωστών, τέσσερις θέσεις,
- ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας, τέσσερις θέσεις, και
- ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, τρεις θέσεις.
Επίσης, θα προσληφθούν δύο Γραμματείς κατηγορίας ΔΕ, δύο Χειριστές Μηχανημάτων ΔΕ Ομάδας Ε' Τάξης Γ' και δύο Διοικητικοί κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Από μία θέση κατανέμεται στις ειδικότητες ΔΕ Διοικητικού, ΠΕ Δασολόγου ή ΤΕ Δασοπόνου, ΠΕ ή ΤΕ Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ ή ΤΕ Εκπαιδευτή Πληροφορικής, ΠΕ Κτηνιάτρου ή ΠΕ /ΤΕ Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, ΠΕ ή ΤΕ Περιβαλλοντολόγου, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής Software - Κατασκευής ιστοσελίδων, ΠΕ Ψυχολόγου, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ ή ΔΕ Γραφίστα, ΥΕΕ Βοηθού Μάγειρα και ΥΕ Συλλέκτη Σκύλων.
Περιφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών
Στις υπηρεσίες της Περιφέρειας θα τοποθετηθούν οι 35 επιτυχόντες που θα επιλεγούν για την περιοχή. Οι θέσεις κατανέμονται σε επτά ειδικότητες, από τις οποίες την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνουν οι ακόλουθες τρεις:
- ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 14 θέσεις,
- ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, οκτώ θέσεις, και
- ΠΕ ή ΤΕ Εκπαιδευτών Πληροφορικής, επτά θέσεις.
Τρεις θέσεις αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας και από μία στις ΔΕ Διοικητικού Γραμματέα, ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Ομάδας Ε' Τάξης Γ' και ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού. Η προθεσμία για αιτήσεις θα ανακοινωθεί το προσεχές χρονικό διάστημα από τη ΜΚΟ «Ομιλος Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», η οποία είναι αρμόδια για την ανακοίνωση των θέσεων και την παραλαβή των αιτήσεων.

http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: