Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(3) θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων Καθηγητών ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 28310-77301, 77303)

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  •  Αριθμός προκήρυξης: 12695/7-12-2012, ΦΕΚ/308/14-3-2013 , τ. Γ’, ΑΔΑ: ΒΕΔΧ469Β7Γ-ΧΘ5
 Μια (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία 19ος – 20ος αιώνας»

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ. 28310-77211, 77215, 77216)

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

  •  Αριθμός προκήρυξης: 12702/7-12-2012, ΦΕΚ 308/14-3-2013, τ. Γ’, ΑΔΑ: ΒΕΔΧ469Β7Γ-Η67
Μια (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική Φιλοσοφία, Βιοηθική» 

  •  Αριθμός προκήρυξης: 12703/7-12-2012, ΦΕΚ 308/14-3-2013, τ.Γ’, ΑΔΑ: ΒΕΔΧ469Β7Γ-Ζ1Ν 
Μια (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Φιλοσοφία 17ος – 18ος αιώνας» 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29 Μαΐου 2013.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

 Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης - 221 KBΣτο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: