Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Επτά υποτροφίες θα χορηγήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Επτά υποτροφίες θα χορηγήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη".

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αναλυτικότερα, από μία υποτροφία θα λάβουν νέοι και νέες έως 36 ετών από τα Τμήματα Βιολογίας, Μαθηματικών, Χημείας, Επιστήμης Υπολογιστών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, που αποφοίτησαν από Λύκειο του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου και πέτυχαν με τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα έτος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πέραν της αίτησης να υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν καλώς", υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και, τέλος, απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 8 Απριλίου, στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο 2810393620, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα www.uoc.gr.


Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: