Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

To Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «HOCTools - Υπολογισμοί και αλγόριθμοι  για διορθώσεις ανώτερης τάξης σε σκεδάσεις υψηλών ενεργειών» (Ε-1756), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικά, ως εξής:

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη (Post - Doctoral Fellow) με διδακτορικό στη Φυσική (ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής), ο οποίος θα εργαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «HOCTools - Υπολογισμοί και αλγόριθμοι  για διορθώσεις ανώτερης τάξης σε σκεδάσεις υψηλών ενεργειών».

Οι αιτήσεις, πλήρη βιογραφικά και τρεις (3) συστατικές επιστολές πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-6-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο στο τηλ. 210-6503438 και email: costas.papadopoulos@cern.ch

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1756), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Σχετικό Αρχείο: Jobs392.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: