Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

4 θέσεις στη ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Η ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού διακαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ως εξής:

3 ΔΕ Βοηθός Υδραυκλικός
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (φορτωτή BOBCAT)

Καταληκτική ημερομηνία: 
25/05/2013
 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: