Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

174 θέσεις στην ΕΒΖ Πλατύ Ημαθίας

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Με 174 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί για χρονικό διάστημα από 4 έως 8 μήνες το εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ (που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.


Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών και εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών, καλή γνώσης μιας ξένης γλώσσας καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου. Οσο για τους υποψήφιους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητά τους, εμπειρία και άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους έως τις 25 Ιουνίου ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ, Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44ο χλμ. Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32. Πληροφορίες στα τηλ.: 2333068200, 2333068210.
Θέσεις για ανειδίκευτους εργάτες
ΠΕ Γεωπόνων
1
ΠΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού Χυμού
1
ΤΕ Logistics - Διοικητικού - Λογιστικού
2
ΤΕ Λογιστών
1
ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων
1
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι με εμπειρία
2
ΤΕ Αυτοματιστές
6
ΤΕ Μηχανολόγοι
5
ΤΕ Μηχανολόγοι - Συντηρητές Λεβήτων
3
ΤΕ Μηχανολόγοι - Χειριστές Στροβίλων
2
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι - Χειριστές Ηλεκτρικών Πινάκων
2
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
1
ΤΕ Μηχανολόγος - Συντηρητής Φυγόκεντρων Μηχανών
1
ΤΕ Μηχανολόγος - Συντηρητής Εκχύλισης
1
ΤΕ Μηχανολόγος - Συντηρητής Καθαρισμού Χυμού
2
ΤΕ Μηχανολόγος - Τεχνικής Υποστήριξης
1
ΤΕ Μηχανολόγος - Συντηρητής Συμπύκνωσης
1
ΤΕ Μηχανολόγος - Συντηρητής Πλυντηρίου Τεύτλων
1
ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Ασβεστοκαμίνου
1
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι για Συσκευαστήριο Ζάχαρης Χωρίς εμπειρία
1
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης χωρίς εμπειρία
1
ΔΕ Εφαρμοστές για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ. Νερού Φλώρινας
1
ΔΕ Εφαρμοστής Συντηρητής Βιομηχανικών Μηχαν. Εγκαταστάσεων
3
ΔΕ Εφαρμοστές
22
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές υψηλής πίεσης
8
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίες - Χειριστές Πύργου παραλαβής τεύτλων
4
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίες-Χειριστές μηχ. διανομής και εναπόθεσης τεύτλων
2
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες
3
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κ.Σ. Ξ. Νερού Φλώρινας
1
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κέντρο Συγκέντρωσης Λάρισας
1
ΔΕ Χείριστες Ανυψωτικών Μηχανημάτων και προωθητών γαιών
1
ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων και προωθητών γαιών
3
ΔΕ Χειριστές προωθητών γαιών και Φορτηγών
1
ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών
3
ΔΕ Τεχνίτες - Ηλεκτροτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων
1
ΔΕ Τεχνίτες - Μηχανοτεχνίτες Βαρέων 1 Οχημάτων
2
ΔΕ θερμαστών Λεβήτων
2
ΔΕ Υδραυλικοί
1
ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων
6
ΔΕ Ξυλουργός
1
ΔΕ Βοηθός Φυτοπαθολόγου
1
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών - Γεωργοτεχνίτες
8
ΔΕ Αναλυτές Εργαστηρίου Ελέγχου Σπόρου
3
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων για Σποροπαραγωγική Καλλιέργεια
2
ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Γεωργικών Μηχανημάτων
1
ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Γεωργικό Πειραματισμό
1
ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων -Λεωφορείων
1
ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων για Ν. Λάρισας
1
ΥΕ Μονωτές
6
ΥΕ Χειριστής Ασβεστοκαμίνου
5
ΥΕ Χειριστής Μηχανημάτων Υπερυψηλής πίεσης
2
ΥΕ Χειριστής Πλυντηρίου Τεύτλων
3
ΥΕ Χειριστής Μηχανημάτων Pellets
3
YE Χειριστής Βιομηχανικών Φίλτρων
3
ΥΕ Χειριστής Ξηραντηρίου Ν. Πολτού
3
ΥΕ Χειριστής Φυγόκεντρων Μηχανών
3
ΥΕ Χειριστής Κοπτικών Μηχανών
3
ΥΕ Χειριστής Εκχύλισης
2
ΥΕ Χειριστής Προθερμαντήρων
2
ΥΕ Τεχνίτης Ταινιόδρομων και Αναβατορίων
2
ΥΕ Τεχνίτες Ταινιόδρομων για Ν. Λάρισας
1
ΥΕ Βοηθός χειριστής σιλό για Ν. Λάρισας
1
ΥΕ Χειριστής μηχανημάτων παραλαβής τεύτλων
3
ΥΕ Ψεκαστές για τομέα Αμυνταίου Φλώρινας
1
ΥΕ Αγρεργάτες /τριες
3
ΥΕ Χειριστές Μηχανών Σπόρων
7


http://www.ethnos.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: