Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

7 Ναυαγοσώστες στη Ρόδο

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Ο Πρόεδρος των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ρόδου Μονοµετοχική Ανώνυµη Εταιρεία µε το δ.τ.∆.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ανακοινώνειότι θα προσλάβει προσωπικό για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων αναγκών της εταιρείας συνολικού αριθµού επτά (7) ατόµων για τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά
προσόντα και για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών.

7     ∆Ε Ναυαγοσωστών     ∆ύο (2) µήνες


 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας,
Πλατεία Ελευθερίας 1 (παραπλεύρως και πίσω από το δηµαρχείο του ∆ήµου Ρόδου) από 
1/7/2013 ηµέρα ∆ευτέρα έως και 6/7/2013, ηµέρα Παρασκευή. 
Οι ενδιαφερόµενοι για ολόκληρη την ανακοίνωση τα απαιτούµενα προσόντα και
δικαιολογητικά µπορούν να λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα της εταιρείας
www.kallitheaspings.gr ή από τα γραφεία της εταιρείας Πλ. Ελευθερίας 1 (παραπλεύρως
και πίσω από το δηµαρχείο του ∆ήµου Ρόδου) . Τηλέφωνο 2241037090

ΑρχείοΛήψη ΑρχείουΔεν υπάρχουν σχόλια: