Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Θέσεις στις πωλήσεις και σε τεχνικά τμήματα εταιρειών

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
Υποψήφιες έως 45 ετών
Πωλήτρια για πλήρη και μόνιμη απασχόληση αναζητάει η εταιρεία «Απολλώνιον ΑΒΕΕ». Η υποψήφια θα πρέπει να έχει ηλικία έως 45 ετών, προϋπηρεσία στον χώρο εστίασης, ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμό και δεξιότητες επικοινωνίας. Η εταιρεία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ, εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπόψη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο 210-6694150 και στο e-mail:hr@apollonion-bakery.gr , ενώ μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς στα τηλέφωνα: 210-6694100 και 210-6694184.
EUROGAT
Τεχνίτες εξοπλισμού σε Αθήνα και Ηράκλειο
Στην πρόσληψη δύο ατόμων θα προχωρήσει η Eurogat ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά των μηχανών καφέ και μηχανολογικού εξοπλισμού μπαρ, ξενοδοχείων. Ειδικότερα, η εταιρεία αναζητάει ένα στέλεχος για το τεχνικό τμήμα του καταστήματος του Ηρακλείου Κρήτης ως τεχνίτη και ένα στέλεχος ίδιας ειδικότητας για το τμήμα του καταστήματος Αθήνας.
Οι συνεργάτες θα έχουν ως βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη πελατολογίου, τις επισκέψεις σε πελάτες, την παροχή τεχνικής υποστήριξης εντός και εκτός έδρας, τη διαχείριση αποθήκης.
Την εξυπηρέτηση πελατών έδρας ως σύμβουλοι πωλήσεων σε εξαρτήματα και αξεσουάρ και τη συμμετοχή σε έρευνα αγοράς του τομέα τους.
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία έως 35 ετών, ανώτερες σπουδές Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας, δίπλωμα οδήγησης ΙΧ, δίπλωμα οδήγησης δικύκλου, γνώση χειρισμού MS Office, γνώσεις Αγγλικών και τετραετή προϋπηρεσία. Επιθυμητές είναι οι γνώσεις ψυκτικού και η τεχνική κατάρτιση σε επαγγελματικές μηχανές καφέ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα με τον αντίστοιχο κωδικό (Κ-Service 008), στο e-mail:hr@eurogat.eu , καθώς και στο fax: 2310-819639.
ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
Προώθηση πωλήσεων με ταξίδια εκτός Αθηνών
Πρoωθήτριες πωλήσεων πλήρους απασχόλησης θα εντάξει στο δυναμικό της η ελληνική Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε., στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά. Οι νέες συνεργάτιδες θα εστιάσουν στην υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης πωλήσεων και στη δημιουργία αναφορών πωλήσεων. Οι ιδανικές υποψήφιες θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε promotion τσιγάρων, άριστη επικοινωνιακή ικανότητα, δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών, άριστη γνώση Microsoft Office, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και ηλικία έως 28 ετών. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών καθώς και άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
Οπως υπογραμμίζει και η εταιρεία στην ηλεκτρονική της σελίδα: «Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια αναζητά έξυπνα, ενθουσιώδη και αφοσιωμένα άτομα που διαθέτουν: Δημιουργικότητα, Πάθος για επιτυχία και Ηγετικές ικανότητες. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία σας, το αργότερο έως τις 20 Ιουνίου στην ακόλουθη διεύθυνση: pikramenosg@karelia.gr (Ref.Code: ΚΠΠ2013). Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τις θέσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.karelia.gr
Intermarine
Ηλεκτρονικός ραδιοεξοπλισμός
Εναν Ηλεκτρονικό ραδιοεξοπλισμό για εγκαταστάσεις σε πλοία θα εντάξει στο δυναμικό της η Intermarine Electronics Α.Ε.Β.Ε., η οποία έχει 25ετή παρουσία στις κατασκευές και εγκαταστάσεις συσκευών ναυσιπλοΐας / ασφαλείας / τηλεπικοινωνιών στον τομέα της ναυτιλίας.
Ο νέος συνεργάτης θα έχει ως αντικείμενό τους την εγκατάσταση, τις ρυθμίσεις και την επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνίας, πλοήγησης και ασφαλείας σε πλοία.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει σπουδές ηλεκτρονικής, με εξειδίκευση στη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων, διετή τουλάχιστον εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη των ανωτέρω συστημάτων, γνώσεις συναρμολόγησης και αποκατάστασης βλάβης, άριστη γνώση Αγγλικών, δυνατότητα άμεσων μετακινήσεων και βραχύχρονων ταξιδιών, άδεια οδήγησης ΙΧ, ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, επαγγελματισμό και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να αποστείλουν, άμεσα αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:sales@intermarine.gr (Nα σημειωθεί απαραίτητα η ένδειξη: CV ΤΕΧΝ)
Forthnet
Μηχανικός για εταιρικούς πελάτες
Εναν Μηχανικό Presales Εταιρικών Πελατών θα προσλάβει η Forthnet, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ευρυζωνικών και συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών. Ο νέος συνεργάτης θα σχεδιάζει τεχνικές προτάσεις για εταιρικούς πελάτες, βασισμένες στα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα της Forthnet, θα συμμετέχει στις συναντήσεις με υφιστάμενους και πιθανούς νέους εταιρικούς πελάτες για καταγραφή αναγκών και υποστήριξη σε τεχνικά θέματα και θα προετοιμάζει και παρακολουθεί τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση Τηλεπικοινωνιακού Μηχανικού με αρμοδιότητα την υποστήριξη πελατών, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, άριστη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού, ικανότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτόμων δράσεων, πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής στους τομείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και πολύ καλή γνώση και χρήση Ms Office. O Μεταπτυχιακός τίτλος όπως και η πιστοποίηση CCNA θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο email: jobs@forthnetgroup.gr
NotosHome
Προσόν η εμπειρία στον χώρο του επίπλου
Πωλητή λιανικής με εξειδίκευση στο έπιπλο θα προσλάβουν άμεσα τα Πολυκαταστήματα NotosHome, μέλος του Εμπορικού Ομίλου Επιχειρήσεων Notos Com Holding. Ο νέος συνεργάτης θα απασχοληθεί στο κατάστημα της Πλ. Κοτζιά, ενώ οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε λιανική πώληση, με εμπειρία στον χώρο του επίπλου, ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία, καθώς και καλή γνώση Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά σημειώματα τους στο email:notoshr@notoscom.gr
Porto Carras
Επιστάτης στη Χαλκιδική
Εναν επιστάτη θα προσλάβει το «Porto Carras Grand Resort» στη Χαλκιδική, προκειμένου να καλύψει τις εποχικές ανάγκες του. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε αμπελώνες και ελαιώνες, γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας, οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες και ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Η εταιρεία προσφέρει διαμονή και σίτιση σε άτομα με τόπο κατοικίας μακράν του συγκροτήματος του «Πόρτο Καρράς». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους στο fax: 210-9955586.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Διευθυντής αποθήκης
Εναν νέο συνεργάτη θα εντάξει στο δυναμικό της η αλυσίδα ηλεκτρονικών «Ηλεκτρονική», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Κεντρικής Αποθήκης της στη Μαγούλα Αττικής. Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα προσλάβει έναν διευθυντή αποθήκης, ο οποίος θα πρέπει να έχει ικανότητα διαχείρισης και οργάνωσης, πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογη θέση στον χώρο των logistics, γνώση Η/Υ και Αγγλικών και πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή επιμόρφωση και προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους σημειώματα Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Λ. Κηφισού & Εθν. Μακαρίου 2, Περιστέρι, Τ.Κ. 12132, και στο email: hr@elektroniki.gr
Στελέχη για τη Μόσχα ζητά η «Aegean»
Στελέχη για τα γραφεία της στη Μόσχα ζητά η Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. (Aegean) για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία.
Οι θέσεις θα καλύπτουν όλο το φάσμα της δραστηριότητας της Εταιρείας (πωλήσεις, εξυπηρέτηση επιβατών, επίβλεψη υπηρεσιών εδάφους).
Τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψηφίους είναι:
  • Αριστη γνώση Ρωσικών, Αγγλικών, Ελληνικών. Επιπλέον γλώσσες θα ληφθούν υπόψη
  • Πτυχίο ΑΕΙ / Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχους τομείς θα ληφθεί υπόψη
  • Εμπειρία στο σύστημα κρατήσεων AMADEUS και γνώση διαδικασίας κρατήσεων/εκδόσεων εισιτηρίων θα θεωρηθούν προσόν
  • Αριστη γνώση εφαρμογών MS-Office
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως 30.06.2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http//el.aegeanair.com/i-etaireia/theseis-ergasias/http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: